9. trinn: Kvar går grensa no?

 

 

 

 

 Nokre frustrerande motsetnadar for ungdomar og foreldre:  - Klikk for stort bilete

 

 

 

«Du først» | Ungdom og foreldre snakker om rus | Foreldrehverdag, Bufdir

 

 

Ulike årsaker til rusbruk – ulike behov frå oss vaksne: - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Kva er lurt?  1. Ver den ungdomen din kan snakke med uansett kva, utan å vere redd for å få kjeft, konsekvensar, påført skam eller skyld.   2. Skaff deg kunnskap om rusmiddel, og ver i dialog med ungdomen din om temaet. Kva treng din ungdom for å vere trygg og ha det bra?  3. Bli kjent med ungdomen din sine venner, og deira foreldre. Tilby gjerne køyring og henting. - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Bilde av brosjyrane med familieferdigheiter. Sjå pdf. - Klikk for stort bilete