Rus

 

1. Ulike haldningar til rusbruk

Tai Verdes - DRUGS (Official Video)

 

Kva haldningar til narkotika representerer denne videoen? •	Er dette ei vanleg haldning til narkotika blant ungdom? - Klikk for stort bilete

 

 

Demi Lovato - Dancing With The Devil (Official Video)

 

Kva haldningar til narkotika representerer denne videoen? •	Er dette ei vanleg haldning til narkotika blant ungdom? - Klikk for stort bilete

 

2. Ulike årsaker til rusbruk

Mange ungdom tror narkotika er lovlig – NRK

Rapport: Klokhet om rus (2018) – Forandringsfabrikken

3. Press om å ruse seg

MÅ jeg drikke?! - Kort Fortalt

Drøft eller gjer påstandøving - sjå instruksjonar til lærar

 

4. Ei lita øving for å kjenne seg roleg i kroppen

Jobbe vidare?

Bruk timen som Stress og stressmeistring

Filmar de kan sjå:

BlåKors har laga undervisningsopplegg med øvingar de kan bruke Undervisningsopplegg om rusmidler for ungdom - Blå Kors ressursbank (blakors.no)

Oppgåver til temaet: