Kom i gang

Kom i gang

Sjå gjerne denne videoen først. Den viser korleis sida er bygd opp og korleis ein kan bruke denne med elevane og vaksne heime og på skulen. Denne kan godt sjåast saman i personalgruppa også som ein introduksjon til å starte med Livet&Sånn på skulen.

 

 

Filmen under her laga vi våren 2020 i forkant av ny heimeside og oppstart på alle barneskular. Noko er endra etter dette, men det meste gjeld framleis. 

 

Lurer du på noko om Livet&Sånn for barnetrinnet? Har du erfaringar, ønsker eller tilbakemeldingar? Jobbar du på skular utanfor Ålesund Kommune og brukar materialet? Som prosjektleiar set eg stor pris på e-postar med alle typar tilbakemeldingar frå dei som brukar sida vår! 

Til toppen