Venner - for vaksne

Vi er avhengige av kvarandre for å ha det bra. Ikkje alle treng mange venner, eller å vere saman med andre heile tida. Men alle treng å kjenne at ein høyrer til i flokkane sine, og at det kjennes greitt å vere saman med dei som er der vi er. Det finnast mange typar vennskap. På skulen skal alle vere venner, men det betyr jo ikkje at alle er venner. Å vere skulevenner handlar om å vere snill og god med alle. La alle vere med, sjå på kvarandre med snille blikk, inkludere, invitere og passe på at alle har det bra.

Om de vil kombinere temaet med å lære om ein følelse kan det passe bra å bruke Glad eller Einsam