Kroppen min

 

Bruk eventuelt Kroppen og følelser (versjon uten musikk med tekst) - YouTube 

 

 

Takknemleg for kroppen min! Rist på kroppsdelen og tenk på kva du er takknemleg for at den kan: Armane, beina, mindten, hovudet, heile meg. Til slutt. Stå stille med augene lukka og hendene på hjartet. Start nedst på tærne og flytt merksemda oppover kroppen medan du stille tenker over kva du er takknemleg for med kvar kroppsdel. - Klikk for stort bilete

 Sjå instruksjonar til læraren

 

 

Kroppen sin funksjon er viktigast

The Present - CGI Awarded short film (2014)

Kva hjelpte guten til å vere fornøgd med seg sjølv?

 

Orda våre lagar følelsar

 

Illustrasjon av barn med ulike kroppar frå Shutterstock - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

Vi gir kvarandre gode følelsar med orda våre - Klikk for stort bilete

 Sjå instruksjonar til læraren

 

Lær engelske namn på kroppsdelar medan de får bevegelse: