Familiar

 

12 ulike familiar:

Illustrasjon som viser 12 ulike familiar. Nokon har mange barn,  nokon har berre eitt barn, nokon er skildt, nokon har to pappaer, eller to mammaer, og andre har ein mamma og ein pappa, eller berre ein av delane. Nokre har kjenneteikn som tyder på at dei høyrer til ulike religionar eller kulturar. Ei av mødrene sit i rullestor.  - Klikk for stort bilete

 

 

Familiar er veldig forskjellige!

(Stopp filmen ved 1:50, der det går over til familiar som ikkje har det bra.)

Bruk eventuelt denne lenka til filmen som er utan musikk, og er teksta på bokmål.

 

Teikn din familie!

Illustrasjon av mange ulike familiesamansetnadar. - Klikk for stort bilete

 

 

Litt Frosketid?

 

 

Korleis blir ein familie til?

#lykkeligvitende om kroppen: Hvor kommer babyene fra? (Sex og Politikk – IPPF Norway)

Musikkvideo: Vårt sted - Søskensjokk - NRK Super - YouTube

 

 

Når familien ikkje har det så bra

Del to av filmen.

 

 

Dette likar eg med min familie!

Sjå instruksjon til lærar for oppgåve.

 

 

Lære engelske ord for familie?

 

 

Bli med heim?

NRK Super - Bli med heim

 

Ein liten sang til slutt? Familien - YouTube