Identitet og sjølvbilde

 

Eg er god nok!

I Love Me - Demi Lovato [Official Music Video] | Mini Pop Kids

 

 

Tekst på farga bakgrunn: Korleis blir tankane om oss sjølv påverka av det vi ser på skjemane våre? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Tekst på farga bakgrunn: Kvifor samanliknar vi oss heile tida med andre, i staden for å sette pris på oss sjølv slik vi er? - Klikk for stort bilete

 

 

Hjelpsame og plagsame tankar

Bruk eventuelt Tanker og følelser (versjon utan musikk, teksta på bokmål) 

 

Tankar er som såpeboblar

 

Sjølvbilde

NB! Trykk på Se på YouTube evt Hvordan få bedre selvbilde? - YouTube

Hvordan få bedre selvbilde? - Verdifabrikken

Skriv gode tankar om deg sjølv 

 

Illustrasjon som viser oppgåva der elevane skal skrive gode tankar om seg sjølv i tankebobler rundt eit smilane ansikt. Dei skal svare på: Dette er eg god på, dette likar eg å gjere på og dette gjer meg glad. Teikn gode tankar om deg sjølv - Klikk for stort bilete

 

 

 

Sjølvtillit - Sjølvbilde - Sjølvfølelse

 

Ekstra