Temamøte for heimane

Innhald i dette temamøtet:

 1. Kvifor oppstår mobbing?
 2. Korleis kan foreldre oppdage mobbing og utestenging?
 3. Mobbing og følelsar
 4. Behov som kan føre til mobbing
 5. 5 råd til foreldre
 6. Kva vil vi gjere i denne gruppa?

 

(Hvorfor oppstår mobbing? Om mobbingens mekanismer. Frå Redd Barna)

 

Tekst: Korleis kan foreldre oppdage mobbing og utestenging? - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Tekst: Behov som kan føre til mobbing når dei ikkje blir dekt på ein god måte: Å kjenne at ein høyrer til i flokkane sine Å regulere vonde følelsar Å oppleve meining og meistring i kvardagen Kva kan foreldre gjere for å hjelpe å dekke disse behova? - Klikk for stort bilete

 

 

 

Tekst 1 Ver ein god rollemodell 2 Ver ein barnet ditt trur kan hjelpe 3 Bidra til å etablere trygge, gode fellesskap 4 Legg merke til det når nokon ikkje har det bra 5 Kjemp for løysingar som er bra for alle elevane, ikkje berre for ditt barn - Klikk for stort bilete

 

Tekst: Prøv å finne aktivitetar som skapar VI-FØLELSE: Inkluderer alle, uavhengig av økonomisk situasjon Lite planlegging eller ressursar Fremmer samarbeid på tvers av relasjonar Vaksne kan vere tett nok på til å sikre at det faktisk er trygt - Klikk for stort bilete