Fellesskapende undervisning

Her kommer en film i august som kan brukes som personalkurs for å

  • få kunnskap om fellesskapende undervisning som metode for å forebygge og rette opp
  • øve på å sette sammen gode grupper
  • få kjennskap til ulike samarbeidsmetoder

 

Opplegget tar ca 1 time, og er klart til  planleggingsdagene i august. Se Gripe inn med omsorgsfull kontroll for å se omtrent hvordan dette blir.