Forvirrande følelsar

 

 

 

Hjertehjulet. Illustrasjon som vart forklart i filmen over. - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Følelseshjulet. Ein illustrasjon som viser dei fire kjernefølelsane sint, redd, trist og glad i midten, og ei mengde ulike variantar av følelsane rundt. - Klikk for stort bilete